Rahmet Kapılarının Açıldığı Mübarek Ay

“Bir kimse, Ramazân ayında oruç tutmayı farz bilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları affolur.”
Takvîmlere göre, bugün, “üç aylar”ın ikincisi olan mübârek Şabân ayının son günü. Yarın [16 Mayıs 2018-01 Ramazânü’l-mübârek 1439 Çarşamba günü], inşâallah ayların sultânı Ramazân-ı şerîf ayı başlıyor. Bugün, ilk terâvîh namazlarımızı kılacağız, ilk sahûrumuzu yapacağız ve yarın da inşâallah ilk orucumuzu tutacağız.
[Bu vesîleyle, bütün okuyucularımızın, asîl milletimizin ve İslâm âleminin Ramazân-ı şerîf aylarını cândan tebrîk ediyoruz. Allahü teâlâ, hepimize, Hicrî-kamerî 1439 yılının mübârek Ramazân ayının feyiz ve bereketinden lâyıkı vechile istifâde etmeyi nasip buyursun. Âilece, milletçe ve bütün İslâm âlemi olarak, sıhhat ve âfiyet içerisinde, huzûr, sükûn, emniyet ve âsâyiş üzere, daha nice mübârek Ramazân aylarına kavuşmayı da lutfetsin.]
Kıblenin Kâbe-i muazzama olmasından bir ay ve hicretten de 18 ay sonra, Şabân ayının 10. günü, Bedir gazâsından da bir ay önce, oruç farz kılınmıştır.
Yine hicretin 2. senesinde, Ramazân ayında, terâvîh namazı kılınmaya başlanmış ve sadaka-i fıtır vermek vâcip olmuştur. Zekâtın farz kılınması ile kurbânın ve bayram namazlarının vâcip olması da 2. senede vukû bulmuştur.
Bilindiği gibi, “Ramazân”, sözlük manası itibârıyla “yanmak” demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe eden Müslümânların günâhları yanar, yok olur…
Peygamber Efendimiz, mübârek Ramazân ayının fazîleti hakkında buyurmuşlardır ki:
“Bir kimse, Ramazân ayında oruç tutmayı farz [yani vazîfe] bilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları affolur.” [Buhârî]
“Ramazân ayı gelince, ‘Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek’ denir.” [Nesâî]
“Ramazân ayı mübârek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları [bir rivâyette Cennet kapıları] açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytânlar [diğer bir rivâyette şeytânların azılıları/azgınları] bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [yani Kadir gecesinin] hayrından mahrûm kalan, her hayırdan mahrûm kalmış sayılır.” [Nesâî]
“Ramazân ayı bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrûm kalır.” [Taberânî]
“Ramazân-ı şerîf ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfâr etmelerini emreder.” [Deylemî]
“Ramazân ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.” [İbn-i Ebi’d-dünyâ]
“Ramazân ayında âilenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda [cihâd için] yapılan harcama gibi sevaptır.” [İbn-i Ebi’d-dünyâ]