KİTABU’L-İMAN – 08

Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki:

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, hiçbiriniz, ben kendisine babasından da, evladından da daha sevgili olmadıkça (kamil olarak) iman etmiş olmaz.”

Enes (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Hiçbiriniz, ben ona babasından da, evladından da, bütün insanlardan da daha sevgili olmadıkça, (kemaliyle) iman etmiş olmaz.”