KİTABU’L-İMAN – 05

Kitabu’l-İman’ın 4. hadis-i şerifi de, 3. hadis-i şerife benzemektedir. Nitekim bu hadisde, Peygamber Efendimize, hangi müslümanın daha faziletli olduğu sorulmuş, o da “Dilinden ve elinden, müslümanların selamette oldukları, emin oldukları kimsedir” cevabını vermişlerdir. Dört günden beri, bu hadis-i şerifin açıklamasını yaptığımız için, onlarla yetinip bugün inşaallah 5. hadis-i şerife geçmek istiyoruz.